Un final în oglindă

1.
Nopți de martie

— Te rog, iartă‑mi îndrăzneala, spuse bărbatul. Am nevoie
de tine, aici ! zâmbetul lui era magic. Alicia, grăbește‑te !
Ea se chinuia să țină pasul, dar picioarele‑i erau ca de
piatră.
— Așteaptă, te rog !
Extenuată, se prăbuși în mijlocul străzii. Privirea i se pierdu
în depărtare, uitându‑se, o perioadă lungă de timp, la lumina
crepusculară ce rămăsese în urma lui. Tremurând, se
ridică.
Adierea blândă a vântului purta frunzele arămii în brațele
deschise ale șoselei. Multe își găseau sfârșitul, strivite, sub
pașii ei mărunți și dezgoliți. Voalul rochiei albe mângâia
asfaltul prăfuit, iar pletele ei purpurii acompaniau zborul
molatic al fluturilor.
Tunetele se apropiau, împingând albastrul cerului. Nu
exista îndoială că furtuna se apropia. Norii se încolăceau, se
rostogoleau, acum negri, apoi violeți și din nou negri.
Se ghemui la poalele unui copac secular acoperindu‑și
urechile cu mâinile ei mici.
Zgomotele se pierdură în neant, iar ceața stătea lângă ea,
privind‑o. Ochii de smarald ai fetei se deschiseră și un fior
rece îi străbătu șira spinării. Aruncând o privire speriată în
jur, putea distinge numeroși ochi ațintiți asupra ei.
Frica i se cuibărise adânc în suflet. Ceva îi atinse spatele,
dar nu văzu nimic. Nimic ce putea fi văzut.
Vino, vino cu noi !
Ecouri ascuțite se auzeau din toate părțile.
Nu‑i asculta. Nu crede nimic din ce ți se spune. Uită‑te la mine !
Înlăcrimată, Alicia privi la fata ce levita în fața sa. Învăluită
într‑o rochie neagră din satin, părul roșu ca focul, ce‑i atârna
greoi până la talie și sclipirile verzi, îi cuprinseră retina.
Simțea o familiaritate ieșită din comun. Era convinsă că o
cunoscuse undeva.
Fugi, fugi ! strigă fata, înainte să dispară.
Într‑o explozie de frică o rupse la fugă. Crengile copacilor
îi crestau brațele și picioarele erau străpunse de cioturi
ce lăsau în urmă răni adânci.
Odată cu ea și timpul fugea ca un nebun.
Nu mai exista nicio fugă, numai respirația ei întreruptă.
În acele momente, ardea în creierul său o concepție monotonă
a unui coșmar care era nebunesc, pentru că analiza
nu ar fi arătat o singură calitate de coșmar în ea. Apoi, brusc,
gândurile i‑au fost șterse de apariția unei imagini grăbite, cu
o intensitate ascuțită ce o imobiliză, înainte să știe exact ce
i se întâmplă.
O atingere ușoară a lobului urechii și o adiere suavă, cu
miros de vanilie și cacao, o înconjurară.
Sufletul ei nu se va întoarce la mine și eu nu mă pot întoarce
la viață…
Nu mai găsea puterea necesară să continue. Scâncetele ei
străpungeau liniștea apăsătoare.
Nu plânge. Nu mai este mult. Sfârșitul este aproape…
La auzul acestor cuvinte, o lumină de speranță se aprinse
în fața ochilor săi. O casă palid iluminată, cu geamurile
aburite, o ademenea.
Apropiindu‑se, lăsând în urmă ceața ce nu îndrăznea să‑și
părăsească teritoriul, peisajul era altul. Casa salvării fusese
doar o plăsmuire a dorinței sale de evadare. Porțile masive
de fier, ruginite, scârțâind la deschidere, dezvăluiau o lume
mult mai înfricoșătoare.
Speranța se sparse în milioane de cioburi ale neputinței, părăsindu‑i corpul, dar nu înainte de a‑i tăia sufletul zbuciumat.
Chipuri livide și crispate, peste care luna revărsa o paloare morbidă, o priveau de la geamurile fisurate ale clădirii.
Când fata își aruncă privirea înăuntru, un anumit obiect trecu sau păru să treacă. Zgomotul ușii, ce stătea să cadă la cea mai mică atingere, făcu ca ceata de șobolani albi să se piardă prin numeroasele crăpături din podea.
Pereții cojiți, tapați în unele locuri de pânzele păianjenilor, mirosul de mucegai și praful, îi refrigerau inima.
Timpul, obosit de atâta alergat, stătea nemișcat. Un ceas cu o singură limbă se încăpățâna să numere secundele ce treceau totuși multe, prin acel interior de cavou sigilat și uitat de lume. Lumina lunii încerca să reanime mediul amorf, plin de antichități. Canapeaua cafenie avea un aspect șubred și îmbâcsit. Două fotolii capitonate cu catifea roșie erau înghesuite în fața unei măsuțe din lemn masiv, pe care atârnau mileuri galbene și găurite. Tablourile schimonosite și florile ofilite amplificau angoasa. Prezența unei ființe vii în acea casă, ar fi părut oricui un sacrilegiu.
Înainta spre centrul camerei, lăsând în urma sa dâre de sânge.
— E cineva acasă ? Mă aude cineva ? strigă cu ultimele rămășițe de glas.
Nici un răspuns, doar chicoteli surde și o melodie amorțită îi gâdilau auzul. Un suflu cald împrăștia poze în toată încăperea: plimbări în parc, îmbrățișări, primul sărut, el. El și ea în toate pozele. Melodia Solamente tu a lui Pablo Alboran o purta în vremuri demult uitate. Spera să îl găsească, în camera de la etaj, de unde veneau sunetele.
Urcă cu greu treptele șubrede, învelite în flori de cempasuchil. Muzica se opri brusc.
Camera avea propia ei personalitate, antipatică și ursuză. Aceasta păstra intactă o solemnitate apăsătoare.
O păpușă cu un singur ochi, sprijinită de un pian șchiop,
o întâmpină. Zâmbetul ei sadic, cusut cu ațe putrede, o privea
direct în suflet, făcând‑o să tresară.
El nu mai este aici. Nu se va mai întoarce la tine, șopti păpușa.
Oglinda opacă i‑l dezvălui.
Nu ai fost tu vinovată, am fost eu. Pentru asta o să fiu mereu
aproape de tine. Atunci când nu o să mai ai pe nimeni lângă tine,
eu o să fiu acolo, să te prind de fiecare dată când o să cazi. Când
zâmbetul ți se va transforma în lacrimi, o să ți le șterg. Pentru că
nu mi‑am respectat promisunile… o să fiu acolo, lângă tine. Nu
te pierde. Luptă așa cum numai tu știi să o faci.
Îi zâmbi după care dispăru, întunericul instalându‑se în
cameră și în inima sa.
Ajutorul dat de sufletu‑i peticit cu durere sângerândă,
era prea puțin…” – Aripi smulse vol. I


13.
Aripi smulse

Nopţile îl prindeau mereu pe canapea. De acea dată aţipise devreme.
– Carlos, grăbeşte-te! Am nevoie de tine, aici!
Pe chipul ei senin se creiona un zâmbet inocent.
El se chinuia să ţină pasul, dar picioarele nu-l ascultau.
– Aşteaptă, te rog!
Extenuat, se prăbuşi în mijlocul camerei, urmărind lumina crepusculară care rămăsese în urma ei.
O briză rebelă, purta cu ea miros de vanilie şi cacao, invadând micul spaţiu. Speranţa lui se fărâma de zidul neputinţei. Tremurând, se ridică.
Râsul ei zgomotos îl făcu să se apropie de geam. Era acolo. Un punct alb într-un ocean verde.
Răsuflă uşurat. Femeia ţopăia de colo-colo desculţă, strivind firele de iarbă abia răsărite. Purta o rochie albă, imaculată. Trena capei negre lăsa în urmă dâre de smoală ce îmbâcseau peisajul, dar asta nu o întrista.
Simţindu-se privită, îşi ridică ochii verzi spre el. Îi zâmbi liniștită, deşi totul în jur se transforma într-un peisaj dezolant. Când totul deveni pustiu şi părăsit, ea îl strigă:
– Vino!
El aprobă din cap şi se grăbi să iasă. În acel moment, uşa se închise cu un zgomot asurzitor. Îşi acoperi urechile cu mâinile lui mari şi aspre. Voci de amăgiri dulci răsunau ca un ecou funebru.
Deschizând ochii, încăperea era cufundată în întuneric. Păşea cu greu, încercând să-şi croiască drum spre ieşire. Cu fiecare pas pe care-l făcea auzea un zgomot diferit. Unul care suna a bocet, un altul a disperare şi restul a oase frânte. Se ghemui lângă uşă şi închise din nou ochii, încercând să-şi liniştească trupul şi gândul.
Teama i se înfăşura pe suflet precum iedera. Ochii gri-verzi ai bărbatului se deschiseră şi un fior rece îi străbătu şira spinării.
Aruncând o privire debusolată în jur, putea distinge numeroşi ochi aţintiţi asupra lui.
Lângă şemineu, Eduardo îl fotografia.
– Uite! spuse, arătându-i o poză. Aşa arăţi acum, după ce nu ţi-ai ascultat inima. Putu să distingă poza în care era înfăţişat cu o gaură în dreptul inimii. Aşa arăt şi eu.
Un râs schizofrenic puse stăpânire pe Eduardo, înainte să dispară.
Carlos îşi cuprinse faţa între palme şi încerca să-şi liniştească pulsul accelerat. Când se făcu linişte, privi în faţă. Ceea ce văzu îl făcu să tresară. Julian stătea în faţa lui, analizându-l. Nu mai era acelaşi căpitan. Avea pielea vânătă, cu uşoare răni care-i sângerau. Ochii lui erau roşii şi scoşi din orbite.
– Sper să nu ajungi ca mine, spuse cu voce răguşită, venită parcă din străfundul pământului. Tu încă ai o inimă bună, nobilă. Ai grijă de tine, fiule.
Se făcu fum, lăsând în urmă un praf înecăcios.
– Nu-i asculta. Nu crede nimic din ce ţi se spune. Uită-te la mine.
Îngrozit, Carlos privi la fata care levita în faţa lui. Era învăluită într-o rochie roşie din satin, cu părul blond ca spicul grâului, ce-i atingea ușor umerii şi sclipiri albastre îi cuprinseră retina.
– Poţi să ieşi acum. Drumul spre ea este liber, strigă Amaya înainte să dispară.
Lumina reveni în cameră şi uşa scârţâi deschizându-se.
Carlos încerca să grăbească pasul, dar noi şi noi scări se adăugau. Nu ştia cât timp trecuse, nici câte mai avea de coborât pentru a ajunge la ea. Se opri pentru a se odihni. Nu mai găsea puterea necesară să continue.
– Sufletul ei nu se va mai întoarce la mine, şi eu nu mă pot întoarce la viaţă… auzi vocea avocatului aproape de urechea lui.
Printr-o sforţare se grăbi să coboare scările. Într-un final, ajunse în imensul salon al conacului Salazar.
– E cineva aici? Mă aude cineva?
Nici un răspuns, doar o melodie tristă de pian îi gâdila auzul. Un suflu cald îl înconjură. Melodia It’s hard to say goodbye a lui Michael Ortega umplea pustietatea salonului. Mirosul de vanilie şi cacao îi îndrumă paşii până ajunse lângă un pian negru plutitor. Pe acordurile tristei melodii, o auzi pe Rocio şoptindu-i:
– Ea nu mai este aici. Nu se va mai întoarce la tine.
Pe măsură ce melodia continua, silueta Aliciei se contura la pian. Era îmbrăcată într-o rochie neagră de voal, cu părul roşu, mult mai aprins decât îl ştia el, care-i atârna greoi până la talie. Nu putea decât să privească cum degetele ei subţiri atingeau clapele pianului.
Nu ştia ce forţă stătea între ei, deoarece nu putea înainta spre ea. Ar fi vrut chiar să alerge până la ea, să o îmbrăţişeze, să o atingă, dar era ţintuit pe loc. Alicia cânta în continuare fără a să acorde importanţă prezenţei lui.
Carlos simţi în acel moment cum inima i se frânge în mii şi mii de bucăţi. Acea atmosferă mutila orice speranţă. Acum, când ea nu-l mai privea aşa cum o rugase de nenumărate ori, conştientiza că ei se aflau în lumi diferite. Că spaţiul minuscul care-i despărţea era atât de adânc încât nici toate regretele, nici toată dragostea nu-l puteau umple.
Când melodia se termină, Alicia îşi ridică privirea.
Acei ochi de culoarea turmalinei negre îl cutremură. Se întreba unde dispăruseră acei ochi de un verde sălbatic şi strălucitor. De ce acum erau negri şi reci. Privindu-i fix pe ai lui, îi crestau sufletul.
Ea se apropie, punându-şi mâinile de gheaţă pe faţa lui.
– Îţi mulţumesc că m-ai iertat. De atât mai aveam nevoie pentru a fi cu adevărat liberă. Ştii?! Îl mângâie uşor. Deja îmi este dor de tine. De ochii tăi calmi și fulgerători deopotrivă. De părul tău, degetele ei îşi croiau drum printre firele de păr ale bărbatului.
Carlos tremura sub atingerea ei. Chipul alb ca varul, buzele de un roşu aprins ce nu reuşeau să deseneze nici măcar un fir de zâmbet îl întristau. Cât ai clipi, Alicia veni în spatele lui și-l îmbrăţişă. Continuăa cu o voce stinsă şi cu respiraţia întretăiată:
– Zâmbeşte… unui ieri ce s-a scurs grăbit ca o ploaie de vară. Pictează… un azi fără început sau sfârșit. Visează… la o viaţă fericită şi mai liniştită. Eu îţi voi veghea paşii. Fii fericit, iubitul meu!
După ce îl sărută pe gât, dispăru.
Întunericul se instală în cameră şi în inima lui Carlos.” – Aripi smulse vol. II

Acesta este finalul în oglindă al romanului. Sigur nu l-ai observat?! 😉

Reclame

Tu, scuza perfectă pentru tristeţe

Astăzi sunt trist şi tu eşti scuza perfectă pentru tristeţea mea. E surprinzător cât de repede se pot schimba lucrurile. Totul era bine. Se putea simţi atâta fericire. Nu ştiu când s-a destrămat totul. Dintr-odată, într-o dimineaţă, m-am trezit fără tine. Fără îmbrăţişările tale ce purtau numele de nu te îngrijora pentru că totul va fi bine, fără puterea pe care mi-o dădeai ca să înfrunt lumea. Nu înţeleg ce s-a întâmplat. Poate a fost trecerea timpului sau simplul fapt că lucrurile au şi un final. Aveam totul şi acum nu-mi rămân nici măcar cuvintele că o să te aştept dacă ai să te întorci într-o bună zi. Există pe lumea asta persoane care au slăbiciuni. Tu eşti a mea. Sunt sigur că aş lăsa totul dacă drumurile noastre se vor intersecta din nou. Amândoi ştim că încă te iubesc. Poate am găsit femeia perfectă, dar îmi lipsesc imperfecţiunile tale, stilul tău de a face lucrurile prost şi zâmbetul tău capabil să repare distrugerile provocate de cuvintele tale. Privirea ta… Cum reuşeai să vorbeşti fără să deschizi gura. Modul de a striga te iubesc în linişte. Poate din toate aceste cauze nu sunt fericit, deşi am nenumărate motive să fiu.

Fericirea mea a fost ascunsă mereu sub aşternuturile tale. Nu ştii cât de trist este să dorm cu cineva şi să te visez. Vreau să te uit, dar mereu sfârșesc prin a-mi aminti de tine. Nu ştii cum mă simt când caut printre oameni ochii tăi, când mi se pare că te aud şi când inventez mângâieri cu mâinile tale. Chiar şi atunci când cineva sună la uşă, îmi imaginez că eşti tu. Şi când ţi -am deschis îmi spui să lăsăm deoparte orgoliile prosteşti şi să începem de la zero. Dar nu eşti tu. Aş vrea să am suficient curaj să strig că încă te iubesc. Şi că fiecare te iubesc este un glonţ trimis cu speranţa că-ţi va atinge inima şi-ţi vei da seama că mă gândesc la tine. Rămân cu speranţa că, într-o zi, ne vom întâlni şi că trecerea timpului nu ne v-a fi afectat câtuşi de puţin. Şi dacă îţi voi spune că te-am uitat, să nu mă crezi. Inima mea gândeşte invers. Nu ştii de câte ori mă învinovăţesc pentru acea noapte când m-ai rugat să mă întorc la tine. Ar fi trebuit să alerg în braţele tale. Însă, mi-am lăsat orgoliul să iasă învingător. Poate în acel moment am crezut că voi fi capabil să te uit, dar nu. Acum sunt eu cel care nu mai are dreptul să-ţi spună că de când te-am pierdut sunt capabil să mă regăsesc doar în amintirile noastre, în acea iubire ce ar fi trebuit să dureze o veşnicie. Nu ştiu dacă îţi vei mai aduce aminte de mine sau de acea după-amiază în care ţi-am jurat că nu voi înceta să te iubesc.

Nu ştiu dacă mai cauţi printre lucrurile tale resturile unei iubiri ce s-a terminat înainte să ne aducă împreună. Poate asta a fost greşeala. M-am speriat când am văzut că sentimentele îmi fug printre degete. Că nu mai puteam controla ce simţeam în preajma ta. Pentru că erai tu erai cea care- îmi dirija paşii. Într-un final a fost teama că într-o zi te voi pierde şi de aceea te-am pierdut. Ne-am pierdut.
Astăzi nu mai am certitudini, dar sper ca atunci când ne vom reîntâlni, să am suficient curaj să-ţi spun că încă te iubesc. Că există iubiri ce vor fi mereu prezente, indiferent dacă vor trece câteva luni, câţiva ani sau o viaţă.

De ce Aripi smulse? De ce coperta aceasta?

Este imperios necesară o explicaţie a titlului romanului şi implicit a copertei sale, care induce cititorul în eroare. Nu mare este uimirea lor atunci când descoperă un roman poliţist şi nu unul fantasy.
Aripi smulse a fost decizia finală deoarece:
– în pofida a tot ceea ce se spune despre ea, Alicia ia sub aripa sa protectoare suflete rătăcite;
– două suflete îşi împreunează aripile pentru a proteja o iubire inocentă (Beba şi Juan Diego);
– personajelor le este greu să aibă speranţe şi vise atunci când le-au fost smulse înainte să le aibă;
– atunci când au avut încredere în persoanele de lângă ele, acelea le-au smuls-o voit sau obligaţi de împrejurări;
– atunci când au avut nevoie de sprijin au primit în schimb umilinţe, durere şi lacrimi;
– unii nu cred în iubirea adevărată pentru că le-a fost smulsă înainte să cunoască una, iar alţii nu au mai lăsat mugurii unei iubiri vechi să încolţească în inimile lor;
– propriile vieţi nu mai sunt în mâinile lor, ci în mâinile unui păpuşar nebun, care-i pândeşte din umbră (aripi smulse=vieţi smulse)
Coperta=hiperbolă. Alegerea ei se explică în felul următor.
Avem:
– fata cu părul ei roşu asemeni Aliciei Salazar, personajul principal feminin;
– îmbrăcămintea ce ne duce cu gândul la femei cu sânge nobil, porecla Aliciei (Ducesa)
– cerul ce indică vremurile tulburi care s-au abătut asupra oraşului El Fuerte;
– ariditatea locului ca terenul „minat” pe care calcă fiecare personaj, căci toţi poartă după ei secrete care le marchează viaţa şi le-o influenţează şi pe a celor din jurul lor.
Aripile negre au multiple semnificaţii:
– fiind Alicia purtătoarea lor semnifică viaţa grea, plină de mister şi suferinţe a acesteia;
– aripile, gândite ca reprezentând viaţa, de culoare neagră, semnifică şi vieţile care stau sub mantia neagră a morţii, gata să fie sacrificate.
După numeroase încercări, am realizat că titlul nu este pur şi simplu titlu, ci chintesenţa actului scriitoricesc.

Aripi smulse II – fragment

1.
Neputinţă

Rătăcea pe străzile aglomerate ale oraşului, încercând să-şi adune rămăşiţele sufletului ce tocmai fusese strivit. Atâta agitaţie în jurul său şi totul era mut pentru ea. Băgă mâinile în buzunarele sacoului verde, lăsându-se purtată de himerele trecutului. Se gândea că îi era greu să trăiască, dar să moară era mult prea uşor. Doar o dată, măcar o dată ar fi vrut să dispară. Fusese în zadar aflarea trecutului pentru că, viitorul avea să fie repetiţia trecutului sub alte dimensiuni. Dezgroparea acelor amintiri avea să îngroape tot ceea ce mai păstrase bun în viaţă. Ştia asta cu o precizie enervantă.
Întoarcerea lui Camargo nu era de bun augur. Conştientiza că trebuie să renunţe la orice urmă de umanitate pentru a putea supravieţui. Pentru a-şi putea învinge temerile trebuia să fie puternică, rece şi calculată. Să fie exact cea despre care lumea vorbea; femeia ce calcă pe cadavre pentru a-şi atinge scopurile. Trebuia să abandoneze orice speranţă şi visul trăirii unei vieţi normale.
Cădere, dureri profunde şi amăgiri, toate-i clocoteau în suflet şi-şi spunea că nu va mai greşi1.
Oftă, oprindu-şi paşii din loc în loc. Fusese o perioadă în viaţa ei în care nu simţise nimic. Acel nimic ce o menţinuse în viaţă de-a lungul anilor. Cel ce o făcuse să uite, să nu simtă şi să trăiască dezgolită de orice emoţie.
Paşii o aduseră în faţa hanului.
Se uita la ceas şi apoi la telefon. Niciun apel de salvare. După fiecare pas dat spre intrare, se oprea. Cu fiecare pas, inima o înţepa. Îi era tot mai greu să respire. Deznădejdea devenea palpabilă. Când se oprea, privea în jur. Copacii îşi mişcau crengile lent, iar feţele florilor nu mai priveau, ca altădată, vesele, spre cer.
Puse mâna pe clanţă, dar nu îndrăzni să deschidă uşa. Suspina din tot sufletul, de parcă şi el ar fi vrut să o părăsească, să se înalţe la cer, acompaniat de cântecele înăbuşite ale păsărilor.
Deschise cu o ultimă sforţare. Muşchii i se încordau, făcând-o să-şi strângă mâinile în pumni. Zbuciumul era atât de mare încât nu mai simţea unghiile înfipte în palme. Înainta aplecându-se să adune cioburi, frânturi de poze.
După ce mângâie, preţ de câteva minute, poza bătrânului Chepe, se rezemă de tocul uşii ce dădea spre râu.
Privea ceasu răsturnat pe perete. Nu o să vină, gândea cu voce îndurerată. Ochii ei verzi se pierdură în orizonturi îndepărtate.
Era târziu. Soarele îşi răcorea faţa roşiatică în valurile râului. Luminile asfinţitului se amestecau cu reflexia apei, dând culoare nisipului palid. Liniştea se împletea cu adierea vântului. Câte o pasăre rătăcită purta dorurile în trilurile sale.

Maria intră într-o cameră mică şi prăfuită, unde se afla arhiva secţiei de poliţie, undeva în dosul clădirii. Acolo găsi diagramele făcute de Enrique pentru cele patru crime. Nu se putea abţine să nu zâmbească. Detectivul sârguincios, dar căreia nu-i acordau multă atenţie, nu numai că ascunsese carneţelul acolo, dar îl şi învelise cu o batistă. Maria trase pânza şi studie notiţele scrise cu atenţie.
Cazul Arturo Millan:
Arturo Millan, vârsta 48 de ani. Victima locuia în partea de sud a oraşului El Fuerte, locul în care se află jungla.
Scena primului atentat: biroul doamnei Alicia Salazar, aşa-zisa Malicia. Incidentul a fost semnalat de femeia de serviciu, Beba. Ambii erau angajaţi ai firmei, dar nu angajaţi personal de către Alicia. Millan nu se afla în aria lui de competenţă ci în biroul Aliciei. A fost găsit inconştient, muşcat de o tarantulă ce trăieşte în junglă.
Fuge din spital după câteva zile, ridicând şi mai multe întrebări şi suspiciuni. Cine nu are nimc de ascuns, nu se teme. Posibil că misiunea de a o ucide pe Ducesă este strâns legată de supravieţuirea sa.
Scena celui de-al doilea atentat: conacul Salazar. În dosar apare că el a fost lăsat să intre. Motivele sunt necunoscute şi complicii sunt anonimi. În urma analizelor, prezenta zgârieturi pe braţe.
Probe: firul de păr găsit în mâinile lui avea o lungime de douăzeci de centimetri şi era de culoare roşie. Părul este o probă bună, din moment ce cade mereu sau este smuls în luptele corp la corp. De regulă însă, oferă caracteristici generale, ceea ce înseamnă că părul găsit la scena crimei oferă o legătură circumstanţială cu un suspect care are păr asemănător, pe baza texturii, lungimii. Dar părul nu poate fi individualizat: adică nu poate fi legat decisiv cu un suspect, decât dacă există şi rădăcina firului ce permite aflarea ADN-ului. Dar părul găsit de Ivan nu avea rădăcini. Putea fi al Aliciei din moment ce avea aceeaşi culoare, dar putea fi şi o perucă. Totuşi, firul de păr nu prezenta nici adeziv.
Luând în considerare antecedentele lui Arturo Millan: avea cazier, fiind închis trei ani pentru trafic de droguri şi patru ani pentru jaf armat. După părerea mea, cazul a fost mult prea repede închis. Clar nu a fost un simplu jaf aşa cum denotă decizia finală a judecătorului.

Concluzii: Arturo Millan, un infractor cu un cazier solid, este angajat de cineva din cercurile de oameni din jurul Aliciei Salazar, pentru un scop anume. Astfel se explică de ce bărbatul a pătruns atât de uşor în casă şi prin locurile în care camerele nu îl puteau depista. În concluzie, a fost angajat să o ucidă pe Alicia. Se confirmă că au avut loc îmbrânceli, în urma cărora Millan este aruncat peste balustradă, de la primul etaj al conacului. Putea fi ucis de Alicia, ajutată de Ramiro, dar, din nou, căpitanul Julian nu a cerut imaginile de pe camerele stradale din faţa conacului. Alicia a fost găsită la biserica Sagrado Corazon de Jesus, dar timpul în care a părăsit casa nu a fost niciodată menţionat. Păianjenul găsit în birou aparţinea cu siguranţă acestui Arturo. Părul roşu nu este o dovadă palpabilă. În plus, Alicia are părul şaten la rădăcină.
Principalii mei suspecţi sunt: Ramiro şi Rocio. Cu precădere Rocio, pentru că aceasta a dispărut în următoarea zi şi a reapărut când a avut loc a doua crimă. Mai mult, s-a efectuat interogatoriu doar pentru Beba şi pentru Alicia. Pe Beba o exclud din start. E prea naivă, dar…
Maria rămase uluită de multitudinea de informaţii înscrise şi, acum, se gândea şi ea de ce Julian nu făcuse o cercetare amănunţită. Se mai uită un sfert de oră pe carnet, până când simţi că i se închid ochii. Se întoarse la biroul ei să-şi facă o cafea tare. Avea să termine toate notiţele lui Enrique, crezând că nu i se va mai ivi altă ocazie.

Gândurile Aliciei o purtau, iar şi iar, în trecut. Acolo, rezemată de tocul uşii, cu picioarele strânse la piept, ofta profund. Simţea în tot corpul un tremur pe care nu se chinuia să-l oprească. Era străină de însăşi persoana sa.
Paşii lui îi readuse sufletul în locul de baştină.
– Ai venit?
Întrebă nepăsătoare, fără a-şi ridica privirea spre intrarea în han.
– Cred că aşteptai pe altcineva.
Fumul de ţigară îmbâcsi aerul.
– De mult timp nu mai am aşteptări, răspunse ea cu sarcasm, când auzi vocea lui Camargo. Şi dacă nu ai aşteptări, nici nu vei fi dezamăgit, continuă, aducându-şi aminte cuvintele lui Carlos.
Gregorio o ocoli şi se aşeză pe scaunul aflat diametral opus de locul în care stătea ea.
O privea cu nostalgie, dar atitudinea Aliciei îl arunca în ghearele incertitudinii. Trase câteva fumuri din ţigară şi i se adresă cu o răutate voită:
– Nu ai aşteptări pentru că totul ţi-a venit pe tavă, la momentul potrivit.
– Pe tavă, dar nu gratis.
Privirea Aliciei nu se întoarse spre el. Ochii ei nu-i căutau pe ai lui. Era indiferentă. În sfârşit reuşise să se menţină calmă şi nepăsătoare în faţa celui mai mare coşmar din viaţa sa.
– Ai aceeaşi faţă…
Camargo continua, dar Alicia nu acorda atenţie cuvintelor lui. În acel moment, se întreba dacă nimicul pe care voia atât de mult să-l simtă, se întoarse.
– Ştii? Tonalitatea întrebării o făcu să tresară şi să-l asculte. Când te-am cunoscut, erai o fată firavă, neajutorată. Aveai ochii trişti şi privirea rătăcită. Acum eşti o femeie frumoasă şi curajoasă, dar privirea-ţi este aceeaşi. Ai exact trăsăturile pe care le aveai în ziua ploioasă de septembrie, atunci când te-am cunoscut. Ai uitat?
– Crezi că aşa ceva se uită? Să ascunzi trecutul într-un colţ întunecat şi prăfuit al fiinţei tale, nu înseamnă că l-ai uitat ci că te-ai prefăcut că-l uiţi.
– Ai dreptate.
Camargo o aprobă cu convingere exacerbată, expiră fumul în direcţia ei şi continuă pe un ton răguşit:
– Ce este de-a dreptul înfricoşător este faptul că, atunci când iese din carapacea lui, loveşte cu o forţă mult mai puternică. Când tot ce ai ţinut ascuns revine în viaţa ta, te transformă complet. Nu mai eşti aceeaşi persoană.
După ce fumul se evaporă, o văzu zâmbindu-i fals. Pentru a evita verdele răvăşitor din faţa ochilor săi căprui, privi în jos.
În timp ce-şi întindea picioarele amorţite, Alicia completă:
– Şi de fiecare dată când iese, eşti altă persoană.
– Asta dacă ai un trecut obscur şi contestabil. M-am întrebat, de nenumărate ori, de ce nu ai putut să-ţi deschizi inima, de ce nu ai vrut să rămâi lângă mine.
Un moment de linişte se revărsa peste ei. Cuvintele li se pierdură.
Atât Alicia, cât şi Gregorio, aveau sentimente contradictorii. Orice cuvânt şi cel mai mic gest putea declanşa inevitabilul. Revederea fusese bruscă, neacordându-le şansa să-şi calculeze paşii pe care trebuiau să-i facă unul faţă de celălalt.
Din afară, el şi ea, la o distanţă atât de mică şi angrenaţi în discuţie, prevestea calmul dinaintea furtunii.
În acel moment de linişte deplină, se priveau în ochi pentru prima dată de la revedere. Schimbau regrete, tristeţi şi o durere sfâşietoare, dar timpul nu se oprea pentru ei.
Lumea îşi continua cursul, vara revărsându-se din amfora nopţilor de iunie.

Juan Diego o întrebă cu uşoară preocupare:
– Ce se întâmplă cu tine? De când te-ai mutat la mine, eşti tot timpul abătută şi tristă. Beba nu-i răspunse. Ţi-am greşit cu ceva?
– Nu! Nu eşti tu, sări, prinzându-se de braţul lui drept. Nu-mi place situaţia asta.
– Cea cu numele Alicia Salazar?
Ea răspunse cu o plecăciune de cap ce denota o nesiguranță emoțională copleșitoare.
– Off! Juan Diego o strânse la pieptul său, mâinile lui mișcându-se delicat pe spatele ei. Tu te frămânţi şi ea nu are nici o mustrare de conştiinţă. Mă îndoiesc că are aşa ceva. În fine. Aşa cum mi-ai zis tu, n-o pot judeca pentru că nu-i ştiu viaţa. Totuşi, îmi este de ajuns să o detest doar pentru simplul fapt că te face nefericită.
– Ea nu este aşa.
Braţele fetei se încolăciră după mijlocul lui şi capul îi poposi pe pieptul poliţistului.
– Au trecut zile şi nu te-a căutat. O să treacă chiar săptămâni şi nici măcar nu o să te sune.
– Are probleme.
– Astea sunt scuze. Cu toţii avem probleme. Asta nu înseamnă că trebuie să întoarcem spatele celor care ne vor binele. Dacă avea probleme, putea să te caute. Deşi nu vrei să accepţi faptul că nu eşti atât de importantă în viaţa acelei femei, conştientizezi acest lucru. De aceea eşti tristă.
Văzând că Beba-l priveşte contrariată, simţi nevoia să-i explice.
– Adică ştii că este adevărat, dar nu vrei să accepţi faptul că Alicia se gândeşte numai la ea.
– Am înţeles. Poate. Aseară am avut un coşmar. Inima mea este neliniştită. Simt o durere aici, îşi puse mâna pe piept. Nu ştiu cum să-ţi zic. E ca o gheară care mă face să suspin din tot corpul.
– Vrei să te duc mâine să o vezi?
– Faci asta pentru mine?
– Fac asta ca să te resemnezi. Ca să înţelegi că ea nu vede dincolo de propriile probleme şi beneficii.
– Super!
Fata se ridică instantaneu la auzul acelei propuneri și începu să alerge în jurul mesei, aplaudând frenetic.

Maria îşi mai puse o ceaşcă de cafea şi se întoarse în semiîntunericul camerei. Într-adevăr, atâtea lucruri fuseseră omise încât ar fi vrut să-i propună lui Julian să facă noi interogatorii, să redeschidă cazurile. Se aşeză la masa şubredă de lângă uşă şi redeschise carnetul cu foi galbene al detectivului Blanco.
Cazul Matias Gomez:
Matias Gomez, vârsta 40 de ani. Este fratele doamnei Alejandra Gomez, soţia deputatului Ricardo Gomez şi viitor soţ al Aliciei Salazar. Fără cazier.
Scena crimei, terasa conacului Salazar.
Aparent nu a consumat droguri, dar alcoolul din sânge era la cote nefireşti. Acest lucru a fost consemnat şi la faţa locului prin declaraţiile a doi dintre angajaţii Aliciei. Cu toate că în raport nu apare consemnat că în şemineu s-a găsit cocaină arsă. Tot în şemineu s-au găsit arse înscrisuri financire, referindu-se la milioane de dolari. Analiza cenuşii la laborator a scos la iveală faptul că Matias avea afaceri ascunse în spatele unor firme fantomă. Lucru pe care domnul căpitan şi echipa investigatoare nu l-au menţionat la nicio şedinţă. Totuşi, domnul Matias nu pare să aibă legătură cu infractori cunoscuţi.
Probe: urmele de cocaină şi de facturi fictive din şemineu, numeroase chitanţe de la cluburi şi baruri şi un pistol calibru .32 Autauga Mk II cu care se presupune că a fost omorât domnul Gomez. Pistol negăsit.
Deşi au existat numeroase neconcordanţe în declaraţiile celor suspecţi, interogatoriile au fost făcute evaziv. Suspendarea detectivului Diaz a fost o acţiune grăbită, ştiind cu toţii că asemenea pistol nu este folosit de nimeni din poliţie.
Un glonţ ACP de calibru .32 este o muniţie neobişnuită. Glonţul de pistol semiautomat are o bătaie mai mare decât glonţul mai mic, de .22, dar nu are atât de multă putere de oprire. Calibrul .32 este considerat o armă de doamne. Are o piaţă de desfacere limitată, dar totuşi suficient de mare. Nu înţeleg cum Ivan a cerut permisul de port armă doar pentru Matias şi nu a cerut şi pentru Alicia. Totuşi, nici nu aveau cum să sune la toate magazinele locale de arme şi să obţină o listă cu persoanele care cumpăraseră acest tip de muniţie în ultima vreme.
S-a presupus că ar fi un pistol Autauga, dar şi Beretta Tomcat şi LWS-32 folosesc acelaşi fel de gloanţe. Deci criminalul ar fi putut-o avea pe oricare dintre acestea. Asta dacă aş presupune că era cu adevărat înarmat. Dacă merg pe ce au zis ei, că Alicia este vinovată, nu s-a găsit nici un pistol de acest fel, sau de oricare altul în conac. După cum ar spune Carlos, gloanţele sugerează, dar nu garantează că suspectul poartă sau deţine o armă.
Găuri în caz: declaraţii contradictorii, orele faptelor sunt alambicate. Dacă o ducea rău din punct de vedere financiar, poate Gomez ar fi atentat la viaţa Aliciei. În seara crimei a anunţat nunta cu aceasta. Posibil să fi fost în legătură cu vreun cartel de droguri sau poate a luat bani cu camătă de la vreun interlop.
Ce este clar este faptul că Matias era mort în momentul în care Carlos a tras. Expertiza balistică a stabilit că gloanţele erau destul de mari încât să cauzeze răni foarte grave dacă se trăgea de aproape. Aşa cum s-a zis, glonţul a intrat şi a ieşit.
Suspecţii ar fi cam aceeaşi: Ramiro şi Rocio. Poate acesta este tandemul criminal. Evident că Rocio nu ar fi putut să îi arunce peste balustradă. În scenariu apare şi un anume Pedro, venit de nicăieri ca şofer al Aliciei. De această dată, suspiciunile mele faţă de doamna Salazar cresc considerabil, dar… Ce ar fi avut ea de câştigat dacă murea Gomez? Bărbatul era falit şi avea şi boala jocurilor de noroc şi a bordelurilor.
Nu înţeleg nici de ce Julian a ascuns detaliile careului care a avut loc între Alicia şi Alejandra. Aş suspecta-o şi pe sora lui Gomez, dar totuşi nu cred că cineva ar fi capabil de o asemenea mârșăvie.
Girofarurile unei maşini de poliţie luminară încăperea. Maria se grăbi să pună în acelaşi loc şi sub aceeaşi formă carnetul, înjurând printre dinţi. Încuie camera şi se îndreptă spre biroul său. Murea de curiozitate să afle detaliile celorlalte două cazuri, cele mai grave şi mai misterioase.
La scurt timp după ce primi apelul lui Enrique, Julian intră cu paşi grăbiţi în secţie, însoţit de un poliţist tânăr şi robust.
După Julian intră şi detectivul Enrique Blanco.
– Deci, v-aţi dat cu părerea. Că o fi asta, că o fi cealaltă, dar n-aţi descoperit nimic concret.
Puse mâinile în şold, privindu-i pe toți cu vădită nervozitate. Nimeni nu îndrăznea să scoată un cuvânt. Oricum, orice răzvrătire ar fi fost inutilă. Cum nimeni nu vorbea, întrebă cu mai multă vervă, îndreptându-şi privirea spre Enrique.
– Şi Carlos, pe unde umblă? De ce nu poate respecta un ordin simplu?
Detectivul Blanco răspunse apatic, aranjând dosarele de pe biroul lui Carlos:
– I-a sunat telefonul şi a plecat. Cred că era doamna Salazar.
– Nu avea cum, interveni un alt poliţist. Când am parcat eu maşina, acum vreo două ore, doamna Salazar se uita spre secţie. O fi vrut să intre, dar s-a răzgândit. Când am trecut pe lângă ea am salutat-o, dar nu mi-a răspuns. Mi-a întors spatele şi şi-a continuat drumul, se strâmbă tânărul. În plus, maşina detectivului Diaz este în parcare.
– Enrique, sună-l şi vezi pe unde umblă.

Alicia între două volume

Până ieri am crezut că între noi este ceva. Ceva ce nu știm a defini. Complicitate? Dependență? Răzbunare? A fost, să-i spun într-un fel anume, sentimentul că am fost mai mult decât simple cunoștințe care s-au întâlnit la răscrucea destinului. Poate m-am înșelat sau poate că la început am avut acel ceva, dar care s-a pierdut cu trecerea anilor. Acum nu știu. Nu știu ce am fost, ce suntem, nici ce vom fi dacă vom fi.
Mi-am asumat riscul ce-l aduceai cu tine și am pierdut pariul. Nu voi spune că îmi pare rău ci voi spune, întotdeauna, că este mai bine să plâng pentru ceea ce am pierdut decât pentru ceea ce nu am avut. Și totuși, oare te-am avut? Până ieri am crezut că da, măcar o părticică din tine a fost a mea.
Cred că este frumos să-mi asum riscuri, dar pot să fac acest lucru mai responsabil. Fiind mai conștientă de ceea ce fac și să cobor în prăpastia lumii, dar punându-mi un ham în cazul în care distanța este prea mare și puterile mă părăsesc.
Ce vreau? Sincer, deocamdată nu știu. Îmi este frică. Îmi e teamă că ai putea vedea că mă doare că am pierdut ceva, ceva ce nici nu am avut, dar pentru moment am crezut că este al meu.
Aș vrea să spun că, până ieri, aș fi putut schimba Universul pentru tine. Dar asta a fost până ieri.
Astăzi, nu mai sunt eu…
Regrete? Am trăit cu ele până ieri. Astăzi nu mai contează…
Nimic nu mai contează și sfârșitul poate veni oricând. Până ieri îmi era frică de moarte. Azi… Nici ea nu mai contează.

CEVA RĂMÂNE

A trecut o perioadă mare de timp și totul s-a stricat. La început doare, apoi vine resemnarea și la sfârșit te obișnuești, dar pe parcursul acestui proces ți-ai pierdut sentimentul de bază, ce te făcea să crezi și să visezi. Iubirea.
A cui este vina? Analizezi, numărând adevărurile pe care ți le-ai spus și îți dai seama că erau minciuni. Ego-ul te manipulează. Toate au fost iluzii îndulcite, efemere și imposibile. Ne agăţăm de gânduri pe care le asociem cu emoțiile și le împărtășim cu ceilalţi.
Majoritatea se pierd și se uită. Mai rămâne doar o flacără minusculă ce amenință și ea cu dispariția. O privești cu coada ochiului pentru că nu îndrăznești să te miști, de teamă că o vei stinge cu mișcările tale somnambule. De fapt, este singurul lucru în care mai crezi, singurul adevăr care rămâne. Speranța.

Nimic

Fața lui nu indica nimic, nici întristare și nici durere. Nimic nu arăta că acei ochi albaștri au vărsat o mare de sare, sau că acea gură a cerut de atâtea ori să se întoarcă. Nu se vedea că obrajii lui se învinețiseră de mai multe ori, sau că buzele i-au crăpat de atâta repetat același cuvinte.
Nimic pe chipul lui nu prevestea că este o ființă ce nu găsește  ieșirea în fața unei uși deschise.

Carlos între două volume

Unele au trecut prea repede, altele prea greu. Extaz şi agonie împletite indistinct… zâmbete, lacrimi, iubire şi indiferenţă. Sfârşituri tragice şi începuturi pline de speranţă… Furtuni iscate din senin ce ne-au izbit de stâncile reci ale disperării. Râuri de lumină ce ne-au mângâiat sufletele obosite de atâta zbucium. Răni ce s-au vindecat miraculos şi cicatrici care vor rămâne dincolo de eternitate.

Ce suntem noi de fapt?! Două suflete legate de firicele invizibile pe care uneori încercăm să le rupem… dar ne întoarcem tot acolo… unde suntem.

Blog la WordPress.com.

SUS ↑